وبلاگ رسمي دانشجويان كامپيوتر دانشگاه پيام نور سنندج


| نويسنده اين مطلب : عادل محمدي | ايميل : b_yar86@yahoo.com |

http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/other/tanz/varaq-anishtayn.jpg

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

شماره

دانلود نمونه سوال

تاریخ امتحان

نام درس

1

31com.pdf

860321

اصول طراحي پايگاه داده ها

2

32com.pdf

860321

اصول طراحي پايگاه داده ها

3

74com.pdf

861016

اصول طراحي پايگاه داده ها

4

44com.pdf

860316

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1

5

58com.pdf

861009

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1

6

84com.pdf

860316

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1

7

115com.pdf

871103

اصول طراحي كامپايلرها – كامپايلر 1

8

28com.pdf

860331

اصول كامپيوتر 1 – برنامه سازي رايانه

9

30com.pdf

860323

اصول كامپيوتر 2

10

72com.pdf

861108

اصول كامپيوتر 2

11

114com.pdf

871028

اصول كامپيوتر 2

12

113com.pdf

871101

اصول و مباني مديريت – اصول مديريت

13

87com.pdf

871019

آمار و احتمال 1

14

88com.pdf

871023

آمار و احتمال 2

15

89com.pdf

871106

آمار و احتمال كاربردي

16

1com.pdf

860324

آمار و احتمال مهندسي

17

56com.pdf

861109

آمار و احتمال مهندسي

18

90com.pdf

871029

آمار و احتمال مهندسي

19

86com.pdf

871106

آمار و احتمالات كاربردي

20

91com.pdf

871105

آناليز عددي 1

21

40com.pdf

860312

برنامه ريزي خطي

22

29com.pdf

860319

برنامه ريزي غير خطي

23

51com.pdf

860319

برنامه سازي پيشرفته

24

57com.pdf

861009

برنامه سازي پيشرفته

25

62com.pdf

861014

برنامه سازي پيشرفته

26

92com.pdf

871023

برنامه سازي پيشرفته

27

33com.pdf

860321

پايگاه داده ها

28

75com.pdf

861016

پايگاه داده ها

29

116com.pdf

871025

پايگاه داده ها – اصول طراحي پايگاه داده

30

17com.pdf

871028

تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي

31

60com.pdf

861016

جبر خطي عددي

32

94com.pdf

871025

جبر خطي عددي

33

47com.pdf

860401

ذخيره و بازيابي اطلاعات

34

54com.pdf

861101

ذخيره و بازيابي اطلاعات

35

5com.pdf

871108

روشهاي محاسبات عددي

36

8com.pdf

871024

رياضي عمومي 1

37

9com.pdf

871103

رياضي عمومي 2

38

7com.pdf

871102

رياضيات مهندسي

39

34com.pdf

860327

رياضيات مهندسي

40

76com.pdf

8610

رياضيات مهندسي

41

6com.pdf

871024

ريز پردازنده 1

42

35com.pdf

860320

ريز پردازنده 1

43

20com.pdf

871028

زبان تخصصي كامپيوتر

44

46com.pdf

860323

زبان تخصصي كامپيوتر

45

83com.pdf

861108

زبان تخصصي كامپيوتر

46

19com.pdf

871030

زبان ماشين و برنامه ريزي سيستم

47

82com.pdf

861110

زبانهاي ماشين و برنامه سازي سيستم

48

36com.pdf

860313

ساختمان داده ها

49

77com.pdf

861007

ساختمان داده ها

50

10com.pdf

871015

ساختمان داده ها و الگوريتم ها

51

37com.pdf

860313

ساختمان داده ها و الگوريتم ها

52

78com.pdf

861007

ساختمان داده ها و الگوريتم ها

53

38com.pdf

860312

ساختمان گستته – رياضي گسسته

54

79com.pdf

861006

ساختمان گستته – رياضي گسسته

55

11com.pdf

871014

ساختمان هاي گسسته – رياضيات گسسته

56

15com.pdf

871026

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل

57

42com.pdf

860322

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل

58

80com.pdf

861107

سيستم عامل – اصول سيستمهاي عامل

59

16com.pdf

871022

سيستم هاي اطلاعات مديريت

60

43com.pdf

860318

سيستم هاي اطلاعات مديريت

61

81com.pdf

861003

سيستم هاي اطلاعات مديريت

62

39com.pdf

860329

شبكه هاي كامپيوتري

63

52com.pdf

860617

شبكه هاي كامپيوتري

64

12com.pdf

871015

شبيه سازي كامپيوتر

65

85com.pdf

871106

شي گرا – سيستم هاي شي گرا

66

14com.pdf

871101

شيوه ارائه مطالب علمي و فني

67

41com.pdf

860326

شيوه ارائه مطالب علمي و فني

 

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

 
1111094.PDF
View Download
معادلات دیفرانسیل  356k
1111095.PDF
View Download
ریاضیات مهندسی  263k
1111096.pdf
View Download
ریاضی 1  251k
1111097.PDF
View Download
ریاضی عمومی 2  254k
1111101.PDF
View Download
معادلات دیفرانسیل  356k
1111103.PDF
View Download
ریاضی عمومی 2  254k
1111106.pdf
View Download
آنلالیز عددی 1  250k

 

1113089.pdf
View Download
فیزیک پایه 1  305k
1113095.PDF
View Download
فیزیک پایه 2  534k
1113099.PDF
View Download
فیزیک پایه 2  534k

1115063.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اصول کامپیوتر  342k
1115065.pdf
View Download
مدارهای الکتریکی 1  918k
1115066.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسی  309k
1115067.pdf
View Download
ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  336k
1115068.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k
1115070.pdf
View Download
مدارهای الکترونیکی  716k
1115074.pdf
View Download
زبان تخصصی  487k
1115075.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  397k
1115076.pdf
View Download
مدارهای منطقی  397k
1115078.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها - تحلیل و طراحی الگوریتم ها  470k

1115079.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  269k
1115080.pdf
View Download
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر 1  356k
1115082.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  587k
1115083.pdf
View Download
نظریه زبان و ماشین ها  467k
1115084.pdf
View Download
زبان های برنامه سازی  331k
1115087.pdf
View Download
ریز پردازنده 1  194k
1115088.pdf
View Download
پایگاه داده  937k
1115090.pdf
View Download
شیوه ارائه مطالب علمی و وفنی  264k
1115092.pdf
View Download
شبکه های کامپیوتری 1  403k
1115093.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  417k

1115101.pdf
View Download
هوش مصنوعی  368k
1115111.pdf
View Download
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  290k
1115112.pdf
View Download
ساختمان داده ها و الگوریتم ها  432k
1115113.pdf
View Download
سیستم عامل  284k
1115114.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115115.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 2  290k
1115119.pdf
View Download
مهندسی اینترنت  278k
1115120.pdf
View Download
گرافیک کامپیوتری 1  325k
1115127.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  174k
1115128.pdf
View Download
تحلیل و طراحی شی گرا - سیستم های شی گرا  263k

1115133.pdf
View Download
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  264k
1115134.pdf
View Download
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار  216k
1115135.pdf
View Download
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - اصول کامپیوتر 1  342k
1115136.pdf
View Download
مبانی فناوری اطلاعات  259k
1115137.pdf
View Download
ساختمان گسسته - ریاضیات گسسته  336k
1115138.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k
1115139.pdf
View Download
مدارهای منطقی  397k
1115140.pdf
View Download
ساختمان داده و الگوریتم ها - ساختمان داده   432k
1115142.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها - تحلیل و طراحی الگوریتم ها  470k
1115143.pdf
View Download
معماری کامپیوتر  587k

1115144.pdf
View Download
اقتصاد مهندسی  959k
1115146.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115147.pdf
View Download
شبکه های کامپیوتری 1  403k
1115149.pdf
View Download
سیستم عامل  284k
1115150.pdf
View Download
مهندسی نرم افراز 2  290k
1115151.pdf
View Download
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  264k
1115152.pdf
View Download
شبکه های کامپیوتری 2  302k
1115154.pdf
View Download
سیستم های چند رسانه ای  265k
1115155.pdf
View Download
گرافیک کامپیوتری 1  325k
1115156.pdf
View Download
هوش مصنوعی  368k

1115157.pdf
View Download
نظریه زبانها و ماشین ها  467k
1115158.pdf
View Download
تحقیق در عملیات + پاسخنامه  5944k
1115159.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  417k
1115161.pdf
View Download
اصول کامپیوتر 1  342k
1115162.pdf
View Download
برنامه سازی پیشرفته - اصول کامپیوتر 2  365k
1115164.pdf
View Download
ساختمان داده و الگوریتم ها - ساختمان داده ها  432k
1115165.pdf
View Download
نظریه زبان ها و ماشین ها  467k
1115166.pdf
View Download
طراحی الگوریتم ها  470k
1115167.pdf
View Download
ذخیره و بازیابی اطلاعات  269k
1115168.pdf
View Download
زبان های برنامه سازی  331k

1115169.pdf
View Download
اصول طراحی پایگاه داده  937k
1115170.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115171.pdf
View Download
کامپایلر 1  356k
1115172.pdf
View Download
سیستم عامل  284k
1115173.pdf
View Download
منطق ریاضی  239k
1115174.pdf
View Download
شبیه سازی کامپیوتر  417k
1115176.pdf
View Download
سیستم های اطلاعات مدیریت  174k
1115177.pdf
View Download
پایگاه داده  937k
1115179.pdf
View Download
روشهای محاسبات عددی  397k
1115184.pdf
View Download
مدارهای الکتریکی 1  918k

1115192.pdf
View Download
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم  290k
1115194.pdf
View Download
اصول سیستم عامل - سیستم عامل  284k
1115195.pdf
View Download
مهندسی نرم افزار 1  248k
1115196.pdf
View Download
ساختمان گسسته  336k
1117077.PDF
View Download
آمار و احتمال 1  259k
1117078.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  244k
1117138.PDF
View Download
آمار و احتمال کاربردی  792k
1119008.pdf
View Download
مدیریت پروژه های نرم افزاری  1883k
1119016.pdf
View Download
مستند سازی نرم افزار  236k
1218101.PDF
View Download
مبانی و اصول سازمان و مدیریت  177k

1228099.PDF
View Download
مبانی و اصول سازمان و مدیریت  177k
1511001.pdf
View Download
مهندسی فناوری اطلاعات  219k
1511002.pdf
View Download
تجارت الکترونیک  237k
1511003.pdf
View Download
مهندسی فناوری اطلاعات 2  342k
1511005.pdf
View Download
مبانی الکترونیک و دیجیتال  372k
1511008.pdf
View Download
مباحث نو در فناوری اطلاعات  176k
1511012.pdf
View Download
فناوری اطلاعات برای مدیران  297k
1512001.pdf
View Download
مدیریت پروژه های نرم افزاری  292k
1512002.pdf
View Download
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات  285k
لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس كامپيوتر پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

 

1111094.pdf
View Download
معادلات ديفرانسيل  255k
1111095.pdf
View Download
رياضي مهندسي 2   398k
1111096.pdf
View Download
رياضي عمومي 1  310k
1111100.pdf
View Download
رياضي عمومي 2  347k
1111266.pdf
View Download
رياضي مقدماتي 2  346k
1113095.pdf
View Download
فيزيك پايه 2  361k
1113098.pdf
View Download
فيزيك پايه 1  356k
1115065.pdf
View Download
مدارهای الكتريكي 1  483k
1115066.pdf
View Download
آمار و احتمال مهندسي 
1003k
1115067.pdf
View Download
ساختمان گسسته  543k
1115070.pdf
View Download
مدار الكترونيكي  403k
1115074.pdf
View Download
زبان تخصصي  397k
1115075.pdf
View Download
روشهاي محاسبات عددي  313k
1115078.pdf
View Download
طراحي الگوريتم ها  678k
1115080.pdf
View Download
كامپايلر 1  673k
1115082.pdf
View Download
معماري كامپيوتر  1322k
1115084.pdf
View Download
زبانهاي برنامه سازي  424k
1115087.pdf
View Download
ريز پردازنده 1  434k
1115092.pdf
View  Download
شبكه هاي كامپيوتري 345k
1115093.pdf
View Download
شبيه سازي كامپوتري  525k
1115112.pdf
View Download
ساختمان داده  571k
1115113.pdf
View Download
سيستم عامل  598k
1115114.pdf
View Download
مهندسي نرم افزار 1  336k
1115115.pdf
View Download
مهندسي نرم افزار 2  356k
1115120.pdf
View Download
گرافيك كامپيوتري  612k
1115127.pdf
View Download
سيستم هاي اطلاعات مديريت  340k
1115128.pdf
View Download
سيستمهاي شي گرا  294k
1115133.pdf
View Download
شيوه ارائه مطلب  402k
1115136.pdf
View Download
مباني فناوري اطلاعات  279k
1115138.pdf
View Download
برنامه سازي پيشرفته - اصول كامپيوتر 2  582k
1115139.pdf
View Download
مدار منطقي  587k
1115141.pdf
View Download
پايگاه داده  1026k
1115143.pdf
View Download
معماري كامپيوتر  1343k
1115157.pdf
View Download
نظريه زبانها و ماشين ها  600k
1115161.pdf
View Download
اصول كامپيوتر  415k
1115167.pdf
View Download
ذخيره و بازيابي اطلاعات  405k
1117078.pdf
View Download
آمار و احتمال 2  828k

منبع : pnu newsلينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

نام درس

85-86

1

85-86

2

86-87

1

87-88

1

Kelid

87-88

1

87-88

2

Summer

88

معماری کامپیوتر

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

ریز پردازنده 1

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

شبکه های کامپیوتری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

شبیه سازی کامپیوتری

دانلود

---

دانلود

دانلود

---

دانلود

---

گرافیک کامپیوتری 1

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

مهندسی اینترنت

---

دانلود

دانلود

---

---

دانلود

دانلود

تحلیل و طراحی شئی گرا

دانلود

---

دانلود

دانلود

---

---

---

مدارهای منطقی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

نام درس

85-86

1

85-86

2

86-87

1

87-88

1

Kelid

87-88

1

87-88

2

Summer

88

زبان تخصصی

---

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

ذخیره و بازیابی اطلاعات (مهندسی)

دانلود

دانلود

دانلود

---

---

دانلود

---

ذخیره و بازیابی اطلاعات (علوم)

---

---

دانلود

---

---

دانلود

---

شیوه ارائه مطالب علمی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

سیستم های عامل

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

پایگاه داده ها (مهندسی)

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

پایگاه داده ها (علوم)

---

دانلود

دانلود

---

---

---

دانلود

مهندسی نرم افزار 1

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

مهندسی نرم افزار 2

دانلود

دانلود

---

دانلود

---

دانلود

دانلود

هوش مصنوعی

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

طراحی کامپایلرها

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

---

---

 

نام درس

85-86

1

85-86

2

86-87

1

87-88

1

Kelid

87-88

1

87-88

2

Summer

88

آمار و احتمال مهندسی

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

---

معادلات دیفرانسیل

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

روش های محاسبات عددی

دانلود

دانلود

دانلود

---

---

---

---

ریاضی 1

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

ریاضی 2

---

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

---

ریاضی مهندسی

دانلود

دانلود

دانلود

---

 

---

دانلود

ریاضی گسسته

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

---

مدارهای الکتریکی 1

---

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

فیزیک پایه 1

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

 

فیزیک پایه 2

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

 

---

نام درس

85-86

1

85-86

2

86-87

1

87-88

1

Kelid

87-88

1

87-88

2

Summer

88

طراحی و تحلیل الگوریتم ها

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

زبان ماشین و
برنامه سازی سیستم

دانلود

دانلود

دانلود

---

---

دانلود

دانلود

اصول کامپیوتر 1

دانلود

دانلود

دانلود

---

---

دانلود

---

اصول کامپیوتر 2

دانلود

---

دانلود

---

---

---

---

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (پاسکال)

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

 

دانلود

دانلود

برنامه سازی پیشرفته

(C++)

دانلود

دانلود

---

دانلود

---

دانلود

---

ساختمان داده ها (مهندسی)

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

---

ساختمان داده ها (علوم)

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

---

نظریه زبان ها و ماشین ها

دانلود

دانلود

---

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

طراحی و پیاده سازی زبان ها

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

---

دانلود

---

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

 
1118035.pdf
View Download
جمعيت و تنظيم خانواده   263k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومي  379k
1213209.pdf
View Download
فارسي عمومي  475k
1215150.pdf
View Download
تربيت بدني 1  218k
1215153.pdf
View Download
تربيت بدني 2  266k
1220433.pdf
View Download
آيين زندگي  266k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامي  282k
1220435.pdf
View Download
تاريخ تحليلي صدر اسلام  324k
1220479.pdf
View Download
انديشه سياسي امام  287k
1220498.pdf
View Download
اخلاق اسلامي  223k
1223175.pdf
View Download
آشنايي با قانون اسلامي ايران  226k
1229128.pdf
View Download
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي  278k
1233025.pdf
View  Download
انديشه 1 262k
1233031.pdf
View Download
انديشه 2  352k
1233028.pdf
View Download
تفسير موضوعي قرآن كريم  301k
1233033.pdf
View Download
اخلاق اسلامي  223k
1233038.pdf
View Download
تفسير موضوعي نهج البلاغه  285k
 
منبع : pnu news
لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

داتلود نمونه سؤالات عمومی نيمسال اول 89-88
 
 

درس

سؤال

پاسخنامه تستي

لينك دانلود

اخلاق اسلامي

*

 

دانلود

انديشه اسلامي 1

*

*

دانلود

انديشه اسلامي 2

 

*

دانلود

فارسي عمومي

*

*

دانلود

تفسير موضوعي قرآن

*

*

دانلود

تربيت بدني 1

*

 

دانلود

تربيت بدني 2

*

*

دانلود

 

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

داتلود نمونه سؤالات تخصصی کامپیوتر نيمسال اول 89-88

 

درس

سؤال

پاسخنامه تستي

لينك دانلود

فيزيك 1

*

 

دانلود

فيزيك 2

*

*

دانلود

مدار الكتريكي

*

 

دانلود

معادلات ديفرانسيل

*

 

دانلود

رياضي 1

*

*

دانلود

ساختمان گسسته

*

 

دانلود

محاسبات عددي

 

*

دانلود

زبان عمومي

*

 

دانلود

زبان تخصصي

*

*

دانلود

 

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس کشاورزی - محیط زیست -  علوم دامی پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸

1111115.pdf
View Download
رياضي 1  368k
1111116.pdf
View Download
رياضي 2  314k
11121017.pdf
View Download
مساحتي و نقشه برداري  168k
1112160.pdf
View Download
زيست شناسي مقدماتي  213k
1113111.pdf
View Download
فيزيك عمومي  298k
1114093.pdf
View Download
شيمي عمومي 1  309k
1114241.pdf
View Download
شيمي مقدماتي  270k
1117084.pdf
View Download
آمار و احتمالات  2055k
1117085.pdf
View Download
آمار 2  2556k
1121004.pdf
View Download
خاك شناسي عمومي  270k
1121005.pdf
View Download
زراعت عمومي  315k
1121008.pdf
View Download
آشنايي با شيوه هاي خود اشتغالي  335k
1121009.pdf
View Download
اقتصاد كشاورزي  360k
1121010.pdf
View Download
باغباني عمومي  218k
1121012.pdf
View Download
كشاورزي پايدار  206k
1121013.pdf
View Download
جامعه شناسي روستايي  331k
1121018.pdf
View Download
اصول ترويج و آموزش كشاورزي  363k
1121020.pdf
View Download
اقتصاد توسعه كشاورزي  219k
1121025.pdf
View Download
تهيه و ارزيابي طرح هاي كشاورزي  337k
1121028.pdf
View Download
مديريت واحدهاي زراعتي و دامي  341k
1121029.pdf
View Download
روش تحقيق   339k
1121031.pdf
View Download
دامپروري عمومي  353k
1121033.pdf
View Download
اقتصاد سنجي  421k
1121035.pdf
View Download
طرح آزمايشهاي كشاورزي  551k
1121036.pdf
View Download
اقتصاد كلان 1  399k
1121037.pdf
View Download
اقتصاد كلان 2  386k
1121038.pdf
View Download
اقتصاد ايران  439k
1121039.pdf
View Download
پول و ارز بانكداري  278k
1121043.pdf
View Download
گياه شناسي عمومي  343k
1121045.pdf
View Download
هوا و اقليم شناسي كشاورزي  221k
1121056.pdf
View Download
ماشين هاي كشاورزي  284k
1121064.pdf
View Download
مديريت آفات و بيماري هاي گياهي  362k
1214089.pdf
View Download
اصول حسابداري 1  415k
1218177.pdf
View Download
مديريت تعاوني ها  225k
1221025.pdf
View Download
اقتصاد خرد 1  342k
1411029.pdf
View Download
مكانيك خاك  277k
1411031.pdf
View Download
شيمي و حاصلخيزي خاك  228k
1411047.pdf
View Download
آبهاي زير زميني  338k
1411058.pdf
View Download
كشاورزي پايدار  206k
1411083.pdf
View Download
فيزيولوژي گياهان زراعي  203k
1411096.pdf
View Download
بيماري هاي مهم گياهي و كنترل آنها  225k
1411098.pdf
View Download
زراعت گياهان علوفه و صنعتي  214k
1411115.pdf
View Download
مكانيزاسيون كشاورزي 1  422k
1411147.pdf
View Download
تنوع زيستي  334k
1411161.pdf
View Download
درختان و درختچه هاي ايران  281k
1411174.pdf
View Download
مديريت توليدات روستايي  231k
1411196.pdf
View Download
ژنتيك   255k
1411053.pdf
View  Download
اكولوژي عمومي 285k
1411084.pdf
View  Download
اصول اصلاح نباتات 292k
1411110.pdf
View  Download
مساحي و نقشه برداري 157k
1411139.pdf
View  Download
گياهان آبزي 222k

1411214.pdf
View Download
آشنايي با كامپيوتر  471k

منبع : pnu news

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : زانا خدا کرمیان | ايميل : zana_k_12@yahoo.co.uk |

 نمونه سوالات پیام نور

خیلی گشتم تا تونستم اینا رو پیدا کنم ولی واقعا کامل هستن

امیدوارم براتونه مفید باشه

دانلود نمونه سوال آمار
دانلود نمونه سوال اسمبلی
دانلود نمونه سوال زبان C
برنامه نویسی پیشرفته
دانلود نمونه سوال الکترونیک
دانلود نمونه سوال فیزیک ۱
دانلود نمونه سوال فیزیک ۲
دانلود نمونه سوال هوش مصنوعی
دانلود نمونه سوال مدار الکتریکی

دانلود نمونه سوال مدار منطقی
دانلود نمونه سوال معماری کامپیوتر
دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل
دانلود نمونه سوال مهندسی ینترنت
دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار ۱
دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار ۲
دانلود نمونه سوال اصول کامپیوتر ۱
دانلود نمونه سوال اصول کامپیوتر ۲
  وغیره......

و دانلود در ادامه مطلب..............
| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar

  تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


 
 

 

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات زبان خارجه

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۱-۸۰

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۲-۸۱

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۲-۸۱

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۵-۸۴ 


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات

1.از عوامل ارادی تغییر جوامع محسوب می شود

الف0جنگ ب0تعارض اجتماعی در یک جامعه ج0 ارزشها و آرمانها د0رشد علم ئ فن که باعث تغییر در نهادهای اجتماعی میشود

2.کدامیک از تعاریف زیر در رابطه با بیان یک وجهه از وی گیهای فناوری اطلاعات نادرست است؟ الف0فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی روشهای و راهکارهای حل مسئله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است

ب0 فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکل های فناوری که مبتنی بر علم محض میباشد

ج0فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزارها ونرم افزارها و فکر افزارها است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیر میسازد

د0فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم وفناوری کامپیوتری وطراحی کامپیوتری وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و کاربردهای آن است

3-از وی گییهای فناوری اطلاعات محسوب نمیشود ؟

الف0 محدود به موقعیت مکانی است ب0محصول نهایی آن تجریدی است ج0 موتورهای محرکه آن کامپیوتر است د0 ماده اولیه آن اطلاعات است

4-از ارکان تشکیل دهنده هر شبکه ای محسوب نمی شود؟

الف0 توپولو ی شبکه ب0 محیط ارتباطی ج0پروتکل ارتباطی د0 سیستم عامل

5- از اجزای منطقی یک شبکه محسوب می شود ؟

الف0 کامپیوتر ها ب0 مسیر یاب و کارت شبکه ج0 پروتکل د0 خطوط ارتباطی

6-کدامیک از موارد زیر از مقوله های گزارش خطای پیغامهای پروتکل های ICMP محسوب نمی شود ؟ الف0مقصود در دسترسی نیست ب0 تقاضا برای راهنمای دوباره

ج0سرریز زمانی د0 تقاضای ECHO

7-000000 دومین پروتکلی است که در لایه انتقال قرار می گیرد0 این پروتکل مبتنی بر اتصال نبوده ئ برای انتقال دادها نیاز به ایجاد جلسه ای بین ماشینها نیست ؟

الف0 TCP|IP ب0 ICMP ج0 IGMP د0 UDP 8

8-کدامیک از گزاره های زیر در رابطه با وب نادرست است؟

الف0پروتکل انتقال داده ها در وب CGI نامیده می شود

ب0 وب وسیستم مشتری| کارگزاری است که با ارتباطی ساده گستره وسیعی از منابع اطلاعات روی اینتر نت راعرضه می کند

ج0 نرم افزاری که برای مشاهده اطلاعات وب به کار می رود مرور گر نام دارد

د0 در زبان وب هر اطلاعاتی که حاوی پیوندهای به سایر اطلاعات یا به سرویس باشد ابر متن نامیده میشود

9-از مزایایی تجارت الکترونیکی به شمار نمی آید؟

الف0 افزایش سرمایه گذاری و در آمد ب0 افزایش نیروی شاغل و کاهش نرخ بیکاری

ج0 ایجاد فرصتهای شغلی د0 گسترش بازارهای ملی و بین المللی

10-............ یک سازمان دولتی آمریکایی است که وظیفه اش انجام تحقیقات و توسعه خط مشی ها در زمینه پیشبرد وپذیرش آموزش الکترونیکی است؟

الف0AICC ب.IMS ج0 LOM د0 ADL 11

11- از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تولید محسوب نمی شود؟

الف0 نزول نقش انسان در فعالیت های تولید ب0 کاهش زمان تحویل

ج0 کاهش هزینه و افزایش دقت د0 انعطاف پذیری در تولید محصول 12

12- سیستم های EIS بر روی کدتمیک از فعالیت های زیر تمر کز دارد ؟

الف0 ارایه گزارش های مختلف مدیریتی ب0 پشتیبانی از تصمیم در موارد خاص

ج0 اراییه اطلاعات برای کنترل های هجرای مدیریت د0 انجام هوشمندانه امور و تقلید از فرد خبره

13- در رابطه باIDCL کدامیک از موارد زیر نا درست است؟

الف0 این گواهینامه در بیش از 70 کشور جهان به عنوان معتبر ترین گواهینامه در رابطه با علوم پایه و کاربری کایوتر پذیرفته شده است

ب0 استانداردIDCL شامل 7 مهارت است

ج0 برنامه نویسی پاسکال یکی از مهارت های IDCL محسوب میشود

د0 IDCL گواهینامه بینن الملل کاربری کامپیوتر است

14- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با تقسیم بندی آ موزش از لحاظ فعالیت نا درست است؟

الف0 در شیوه معلم پایه مقدار مفاهیم منتقل شده در مقاسه با روش متعلم پایه بیشتر است

ب0 در شیوه معلم پایه عمق مفاهیم و مانگاری آنها در مقاسه با روش متعلم پایه بیشتر است

ج0 در نظام های مبتنی آموزش مبتنی بر روش متعلم پایه عملا فعالیت و پویایی به عهدهی یاد گیرنده است

د0 جدید ترین نظریه یادگیری زمینه ساز آموزش متعلم پایه می باشد . این نظریه مبتنی بر این باور است که دانش یاد گیرنده بیش از انکه نمهینده واقعیتهای خارجی باشد منسوب به زمینه های ذهنی خود اوست

15- یک راه استفاده از سمبلها برای نمایش صداهای زبان از طریق فرایندی به نام ................... انجام می گیرد.

الف0 پیکتوگرام ب0ایوگرام ج0 لوگوگرام د0نوشتن مصور

16-در کدامیک از سیستم های مختلف آموزش الکترونیکی زیر هزینه های نسبت به سایر سیستم کمتر است؟

الف0آموزش چند رسانه ای مبتنی بر وب ب0سیستم های پشتیبانی کارایی

ج0 کلاس مجازی هم زمان د0 کلاس مجازی غیر هم زمان

17-اولین مرحله در تجارت الکترونیکی ............است.

الف0تبلیغات ب0 بازاریابی ج0تاسیس یک فروشگاههای الکترونیکی د0 سفارش خرید الکترونیکی

18-کدامیک از موارد زیر از روشهای ایمن سازی اطلاعات و تعاملات تجاری در تجارت الکترونیکی محسوب نمی شود ؟

الف0دیواره آتش ب0 استفاده از دو سیستم عامل

ج0شبکه های اختصاصی مجازی د0سیستم های آشکارسازی نفوذ

19-برای پیاده سازی محصولات نرم افزاری تجارت الکترونیکی از زبانها و تکنولو ی های برنامه نویسی همچون.......استفاده می شود

الف0 GAVA,VB,ASP ب0 VB,COBOL ج0 PASCAL,C د0PHP,FORTRAN 20

20-عبارت زیر توصیف کننده کدامیک از موتور های جستجوی زیر میباشد؟ ((این موتور های جستجو مربوط به گروههای خبری میباشد و برای آنها اطلاعات ارائه می کنند))

الف0 DEJA ب0 YAHOO ج0DITTO د0GOOGLE

21-استفاده از کارتهای الکترونیکی برای تجارت الکترونیکی در مدل ...........مناسب است

الف0 A2C ب0 ATM ج0 B2C د0 P2P

22-عبارت زیر مربوط به کدامیک از انواع کارتهای هوشمند میباشد؟ ((در این نوع کارت ارتباط کارت و کارتخوان توسط میدانهای مغناطیسی یا امواج رادیویی برقرار می شود ))

الف کارت هوشمند تماسی ب0 کارت هوشمند غیر تماسی

ج0 کارت هوشمند ترکیبی د0 کارت هوشمند میکرو کنترلری

23-از مزایای دولت الکترونیکی محسوب نمی شود ؟

الف0اثرات منفی زیست محیطی ب0تسریع در امور

ج0 تصمسم گیری سریع مبتنی بر اطلاعات د0 افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی

24-از مزایای دور کاری محسوب نمی شود ؟

الف0 توجه به نتیجه کار ونه به ساعات حضور فرد ب0 افزایش زمان آزاد کارکنان

ج0 افزایش عدالت اجتماعی د0 عدم نیاز به پشتوانه قانونی

25- از اجزای اصلی سیستم GPS محسوب نمی شود ؟

الف0 بخش کاربر ب0 بخش کنترل

ج0 بخش نرم افزار د0 بخش فضایی

سوالات تشریحی

1- رویه های قانونممند استاندارد شبکه را نام ببرید ؟(5 مورد )

2- با استفاده از شکل مدل چهار لایه ای پروتکلTCP|IP را با مدل هفت لایه ایOSI را مقایسه کنید ؟ 3- مهمترین عوامل استقرار جامعه اطلاعاتی را نام برده و مختصرا شرح دهید؟(3 مورد)

4- انواع مختلف سیستم های پشتیبانی از مدیریت را نام برده ؟(5 مورد)

5- روشهای کشف و استخراج اطلاعات را که از اینترنیت بهره میگیرند رانام برده و مختصرا توضیحدهید؟ 6- از دیدگاه کاربردی سیستمهای آموزش الکترونیکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟

7- ویروس های کامپیوتری را نام برده و مختصرا شرح دهید؟

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 نمونه سوال دوم

۱.كدام يك ازپرو تكلهاي لايه اينتيرنت مسئول گزارش خطا و پيغامهاي حفاظتي تحويل بسته هايIP است؟

الف. IGMP ب. ICMP ج. ARP د. TCP

2.كداميك اجزا مزاياي فناوري اطلاعات در توليد نمي شود؟

الف. اطلاع رساني سريع ودقيق ب. انعطاف پذيري در توليد

ج. هوشمند سازي فرايندها د. افزايش سطح توليد

3. كداميك از سيستم هاي اطلاعات زير امكان ارائه اطلاعات را براي كنترلهاي اجرايي مديريت را فراهم ميكنند ؟

الف.TPS ب. DSS ج. EIS د. MIS

4. فرمول جامع آمار الكترونيكي كدام است ؟

الف. EIS + CRM + EC = EP

ب. DRP + DSS + SCM + CRM + EC = EB

ج. CRM + SCM + ERP + EC + BI = EB

د. SCM + BI + TPS = EB

5.اجزاي سخت افزاري تجارت الكترونيكي كداميك از موارد زير نمي باشد؟

الف.كامپيوتر مشتري ب. كامپيوتر سرور

ج. شبكه ارتباطي و ابزارهاي جانبي آن د. سيستم هاي عامل سمت مشتري وسرور

6. كداميك جزو روشهاي بازاريابي الكترونيكي نيست؟

الف. استفاده از موتورهاي جستجو ب. گروهاي خبري

ج. سيستمهاي گفتگو ج. تبليغات رسانه اي

7. ابعاد سه گانه مدارك تجارت الكترونيكي كدامند ؟

الف. محصول- فرايند- عامل تحويل ب.فرايند- مشتري- عامل تحويل

ج. محصول- عامل تحويل- مشتري د. خدمات- مشتري- فرايند

8.در كارت هوشمند غير تماسي ارتباط كارت و كارتخوان چگونه برقرار مي شوذ؟

الف.توسط ميدانهاي مغناطيسي ب. توسط امواج راديويي

ج. موارد الف يا ج د. توسط اطلاعات فيزيكي

9. در مدل توسعه فناوري اطلاعات UNDP كدام مولفه مطرح نيست؟

الف.توسعه منابع انساني ب. توسعه زير ساخت

ج.توسعه نهادها د. توسعه ذرات الكترونيكي

10.كداميك جزو بخشهاي مختلف دولت الكترونيكي نميباشد؟

الف. GTC ب. GTG ج.GTB د. BTB

11.اجزاي اصلي سيستم GPS كدامند؟

الف. كاربرد- كنترل- رمز كننده ب. كاربرد- كنترل- فضايي

ج.كاربرد- فضايي- رمز كننده د. كنترل- رمز گشاينده- كاربر

12.ويروسهاي كامپيوتري كداميك از موارد زير را شامل نميشود؟

الف.ويروسهايBOOTSECTOR ب.ويروسهاي ماكرو

ج. ويروسهاي ميكرو د. ويروسهاي تراوا

13.مراحل حمله به شبكه هاي كامپيوتري چيست ؟

الف. شناسايي مقدماتي- پويش- حمله ب. شناسايي مقدماتي- بررسي آسيب شبكه- حمله

ج. بررسي مهارت شبكه- پويش- حمله د. شناسايي مقدماتي- حمله- تخريب سيستم

14.قرار دادن كارتهاي تبليغاتي جاذب در سايتها جزءكداميك از روشهاي تبليغاتي و بازاريابي الكترونيكي است؟

الف.فهرستها ب. بانرها ج. تابلوي اعلانات د. گروهاي فردي

سوالات تشريحي

1.زير ساختهاي فني و اجتماعي جامعه اطلاعاتي كدام اند؟

2.تقسيم بندي آموزش از لحاظ فعاليت را توضيح دهيد ؟

3.سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيكي چند تا نام برده شرح آنها را بنويسيد؟

4.تفاوت عمده مدل كسب و كار B2B , B2C چيست؟

5.انواع كارتهاي هوشمند از نظر نوع تراشه بكارگيري شده در كارت را دهيد

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

  بخش دانلود نمونه سوالات اندیشه ۲ 

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۵-۸۴


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

  بخش دانلود نمونه سوالات ساختمان داده ها 

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵ قسمت اول

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵ قسمت دوم

 ۴. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۷-۸۶ رشته ریاضی

۵. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۷-۸۶ رشته علوم کامپیوتر

۶. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۷-۸۶ رشته مهندسی فناوری اطلاعات


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات درس فیزیک 1  

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۲-۸۱

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۲-۸۱

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۳-۸۲

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۴-۸۳

۵.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۴-۸۳

۶.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۵-۸۴

۷.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۵-۸۴

۸.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۹.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۱۰.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶

 


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

 بخش دانلود نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۲-۸۱

۲.دانلود نمون سوالات نیم سال دوم ۸۴-۸۳

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۵-۸۴

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۵-۸۴

۵.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۶.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

 ۷. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۷

 


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

  بخش دانلود نمونه سوالات ریاضی 1

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعا 

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶

 ۳. دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات ریاضی 2

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۴-۸۳

۲.دانلود نمونه سوالات ریاضی ۲ قسمت اول

۳.دانلود نمونه سوالات ریاضی ۲ قسمت دوم

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۵.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶

 ۶. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۷-۸۶


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات ساختمان گسسته

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۴-۸۳

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۵-۸۴

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۱-۸۰

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۲-۸۱

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۴-۸۳

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۴-۸۳

۵.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۵-۸۴

۶.دانلود نمونه سوالات پاسکال

 ۷.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۸.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۹.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶ قسمت اول

۱۰.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶ قسمت دوم


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات فیزیک 2

۱. دانلود نمونه سوالات نیمسال اول ۸۶-۸۵

۲. دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۶-۸۵

۳. دانلود نمونه سوالات نیمسال اول ۸۷-۸۶ قسمت اول

۴. دانلود نمونه سوالات نیمسال اول ۸۷-۸۶ قسمت دوم

 ۵. دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۷-۸۶


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

  بخش دانلود نمونه سوالات مدارهای منطقی

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۵-۸۴

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۴.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶

 ۵. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۷-۸۶

 


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

 بخش دانلود نمونه سوالات ادبیات فارسی  

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۲-۸۱

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۳-۸۲

۳.دانلود نمونه سوالات تابستان ۸۴


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

 بخش دانلود نمونه سوالات آمار و احتمالات مهندسی 

۱.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۲.دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

۳.دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات طراحی الگوریتم

۱.  دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۲.  دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

 ۳.  دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶ قسمت اول

  ۴. دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶ قسمت دوم


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب| نويسنده اين مطلب : مدیر وبلاگ : ارسلان ناصري | ايميل : Arsalan_Nasery@yahoo.com |

بخش دانلود نمونه سوالات سیستم عامل

۱. دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۶-۸۵

۲. دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم ۸۶-۸۵

 ۳.  دانلود نمونه سوالات نیم سال اول ۸۷-۸۶


برای اجرای نمونه سوالات باید بر روی سیستم خود حتما " نرم افزار win rar را نصب كرده باشيد. اگه اين نرم افزا رو نداريد ميتوانيد از لينك زير آن را دانلود نماييد  

دانلود نرم افزار win rar


تذکر :  پسورد تمام فایل ها www.taxi-pnu.coo.ir  می باشد

password is >>  www.taxi-pnu.coo.ir 


دوستان گرامی اگه نمونه سوال مورد نظر شما در وبلاگ موجود نیست در قسمت نظرات نام درس مورد نظر خود را یادداشت نماید تا در اولین فرصت پیگیری شود !!!

لينک مطلب